Petrol & Gas Station

Prednosti

 • Bencinski servisi
 • Bencinski servisi
 • Bencinski servisi
 • Bencinski servisi
 • • Visoka varnost pred zunanjimi napadi (ropi)
 • • Dodatno izboljšana varnost z uporabo reciklirne naprave za bankovce RZ-50 (sef UL 8h, UL 24h, CENIII)
 • • Ročna zbirna kaseta omogoča transport gotovine do gotovinskega centra brez direktnega stika z gotovino
 • • Bistveno zmanjšan čas, potreben za izvedbo začetka dneva, izmenjavo blagajnikov in zaključek dneva za vodjo in blagajnike
 • • Zmanjšana potreba po dostavi in odvozu gotovine
 • • Možno je izplačilo samo novih bankovcev in bankovcev v dobrem fizičnem stanju
 • • Nadzor vseh naprav v realnem času (status naprave, stanje gotovine) z možnostjo planiranja dovoza / odvoza gotovine

Reference

Sistem CI-10 za blagajniška mesta - več kot 1.600 nameščenih naprav

Sistem CI-100 za trezor in avtomatsko pripravo menjalnine (za velike bencinske servise) - več kot 900 nameščenih naprav

Reciklirna naprava za bankovce RZ-50 - več kot 5.000 nameščenih naprav, predvsem po bankah

Primeri postavitve

Za vse informacije prosimo kontaktirajte uradnega zastopnika za CASHINFINITY®, podjetje Biroform dns d.o.o.

Back to top